Kan ik overal een cursus volgen?

Om gebruik te kunnen maken van de cursusgroepenregeling moet de opleider vallen onder onze definitie van ‘school’. Onder een school verstaan wij een organisatie (rechtspersoon) die zich hoofdzakelijk richt op het geven van onderwijs.

Let op: voor de sector Bos en Natuur geldt een andere definitie van school, namelijk een organisatie die zich richt op het in enige vorm geven van onderwijs.