Hoe wordt de ingangsdatum van de regeling bepaald?

Hiervoor wordt de datum van de aangepaste arbeidsovereenkomst aangehouden. Is de aanvraag later ingediend dan de datum van de aangepaste arbeidsovereenkomst?  Dan is indieningsdatum leidend en vragen wij u de ingangsdatum van de seniorenregeling in de aangepaste arbeidsovereenkomst aan te passen.