Ieder jaar maakt Colland Arbeidsmarkt factsheets op basis van een anoniem gemaakte selectie uit de Colland-administratie. De factsheets geven een overzicht van trends en ontwikkelingen in de Colland sectoren. De aantallen werknemers, werkgevers, sectoren en arbeid naar regio zijn dit jaar weergegeven op de kaart van Nederland. Daardoor is in één oogopslag te zien dat meer dan de helft van de werknemers in de sector in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland werkt.

Lichte toename aantal bedrijven
In 2016 jaar telde de agrarische en groene sector 15.428 bedrijven met werknemers in dienst. Sinds 2014 stijgt het aantal bedrijven licht. Deze 15.428 bedrijven hadden in 2016 116.086 werknemers in dienst. Dit zijn alleen werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband bij een werkgever. Flexwerkers, gelegenheidswerkers, uitzendkrachten en dergelijke zijn niet meegerekend.

Ongeveer 60% van de werknemers werkt bij een bedrijf met 1 tot 5 werknemers. Veel grote bedrijven zijn er niet in de sector. Ruim 95% van de bedrijven heeft minder dan 50 werknemers in dienst.

Stabiele gemiddelde leeftijd, maar toenemend aantal werknemers 65+
De werknemers in de agrarische en groene sector waren in 2016 gemiddeld 33 jaar. De laatste jaren is de gemiddelde leeftijd in de sector stabiel en schommelt tussen de 32 en 33 jaar. Tussen 2011 en 2016 is het aantal werknemers van 65 jaar of ouder gestegen van 0,01% in 2011 naar 2,0% in 2016. Tegenover de lichte stijging van de hoger leeftijdsklassen staat een stabiele hoeveelheid jongere werknemers. Hierdoor blijft de gemiddelde leeftijd gelijk in de sector.

Factsheets per sector
Op www.collandarbeidsmarkt.nl/factsheets  vindt u per sector een op maat gemaakte factsheets. De factsheets vormen een basis voor het beleid van sociale partners in deze sectoren. Voor meer informatie over de factsheets en het gebruik ervan kun u contact opnemen met het Colland Bestuursbureau, telefoon 088 – 3292030.