De sociale partners in de hovenierssector stellen via het fonds Colland Arbeidsmarkt een aantrekkelijke extra subsidie beschikbaar voor scholing. De verwachting is dat de coronamaatregelen een negatief effect zullen hebben op het aanbod van werk en van leerwerkplekken in de hoveniersbedrijven. De tijdelijke extra ondersteuning moet ervoor zorgen dat de instroom van jongeren in het BBL-onderwijs en zij-instromers in de VHG Brancheopleiding op peil blijft.

Stimulering leerwerkplekken: extra subsidie van € 1.000 per leerjaar
Voor leerlingen die vanaf de zomer van 2020 starten met een BBL-opleiding is er een extra subsidie van € 1.000 per leerjaar. De subsidie is beschikbaar voor het bedrijf dat de leerwerkplek aanbiedt, onder voorwaarde dat de schooldag wordt doorbetaald.

Stimulering instroom/ zij-instroom: naar rato-vergoedingen tijdelijk afgeschaft
Voor de subsidieregelingen BBL Hoveniers en VHG Brancheopleiding wordt de naar rato-vergoeding tijdelijk afgeschaft. Dit betekent dat er een volledige vergoeding wordt verstrekt, ook als de leerling of zijinstromer niet het gehele jaar in dienst was. Voor nieuwe instromers gaan beide vergoedingen dus in vanaf
schooljaar 2020/2021.

Stimulering leren en ontwikkelen: vergoeding regeling cursusgroepen van 75 naar 90%
Bedrijven worden in deze moeilijke tijd extra ondersteund bij scholing van werknemers. De vergoedingspercentages gaan hiervoor vanaf 1 juli 2020 aanzienlijk omhoog (met uitzondering van cursusgroep certificering). Ook de totale vergoeding wordt vanaf 1 juli verhoogd naar maximaal € 1.500 per werknemer.
De stimuleringsmaatregelen zijn in principe voor de duur van 1 jaar. Daarna wordt opnieuw beoordeeld of sprake moet zijn van verlenging.

Kijk hier voor de volledige voorwaarden en meer informatie op Colland Arbeidsmarkt (Sector Hoveniers).

Sociale partners in de hovenierssector zijn: VHG Branchevereniging, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen