Het fonds Colland Arbeidsmarkt stimuleert het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf. Daarom kunt u als tegemoetkoming in de kosten een subsidie bij het fonds aanvragen.

Vergoedingen

Hieronder vindt u de cursusgroepenlijst en de
vergoedingspercentages per cursusgroep voor de sector
Bloembollengroothandel.

Let op: er is géén vergoeding voor loon- en verzuimkosten.en
declaratieprocedure.

BEKIJK CURSUSGROEPEN

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden onderstaande voorwaarden:

 • Voor de werknemer wordt premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt betaald;
 • De cao Bloembollengroothandel wordt gehanteerd.

Voorwaarden voor cursussen die in aanmerking komen voor subsidiëring zijn op hoofdlijnen als volgt:

 • De cursus is gegeven door een school (een rechtspersoon waarvan de activiteiten hoofdzakelijk gericht zijn op het geven van onderwijs);
 • Cursussen dienen gericht te zijn op het behouden of vergroten van de kennis en vaardigheden van werknemers die van belang zijn binnen
  de huidige organisatie;
 • Cursussen moeten afgesloten worden met een door de school en de werknemer ondertekend certificaat, getuigschrift, diploma of er is een
  getekende presentielijst aanwezig;
 • Cursussen mogen niet langer duren dan twaalf maanden;
 • Cursussen komen niet in aanmerking voor een vergoeding als ze niet onder een van de genoemde cursusgroepen vallen, of als ze door

Instructievideo

Declaratie indienen in Colland Administratie Systeem

Is uw declaratie in een steekproef gevallen?

Steekproef cursusgroepenregeling

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de verschillende fondsen en
regelingen neemt u contact op met:

Backoffice Colland
0900 - 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
E info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo

Veelgestelde vragen