Op dinsdag 4 oktober (16.00-19.00, De Hall, Woerden) vindt de eerstvolgende Colland bijeenkomst plaats met als thema: Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke arbeidsmarkt?

De agrarische en groene sector is een dynamische sector waar voldoende kansen en mogelijkheden liggen voor werknemers om in te werken en door te groeien.

Toch liggen er uitdagingen op de loer om aantrekkelijk en boeiend te blijven. Factoren als automatisering, schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging en imago spelen daarin een cruciale rol.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met u in discussie over of en hoe goede arbeidsmarktcommunicatie kan bijdragen aan een aantrekkelijke en boeiende sector om in te werken. Waar liggen de grootste kansen en obstakels? Wat kunnen werkgever- en werknemersorganisaties hierin betekenen? We hebben hiervoor sprekers uit verschillende sectoren uitgenodigd die ons meenemen aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.

Bekijk hier de uitnodiging met het programma

Klik hier om u direct aan te melden.