Het Colland Arbeidsmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek dat in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft een actueel beeld van en inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Het onderzoek wordt gehouden onder ruim 4.400 bedrijven en ongeveer 1.200 zelfstandigen in de agrarische en groene sectoren. Uit het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2020 is gebleken dat de agrarische en groene sectoren gezond en nog steeds groeiende zijn. Het onderzoek is deels uitgevoerd toen de eerste golf van de corona pandemie de kop op stak (periode maart – begin mei 2020).

Onderzoek draagt bij aan instroom werknemers
Sluit uw huidige personeelsbestand goed aan bij de werkzaamheden in uw bedrijf? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden? Met deze gegevens uit het onderzoek kunnen de sociale partners van de agrarische en groene sectoren actief en effectief arbeidsmarktbeleid voeren. Denk daarbij aan instroom van werknemers en het ontwikkelen van vakkennis.

Online informatiesysteem
De meeste resultaten van het onderzoek zijn dit jaar voor de eerste keer zichtbaar in een online informatiesysteem (klik hier). In dat systeem staat niet alleen een dashboard maar ook informatie over verschillende thema’s zoals arbeidskrachten, niet-werknemers en vacatures. Binnen ieder thema is er de mogelijkheid om vergelijkingen met het voorgaande jaar en met andere (agrarische en groene) sectoren te maken.

Opvallende resultaten
Enkele opvallende resultaten uit het Arbeidsmarktonderzoek zijn:

  • De agrarische en groene sectoren zijn gezond en nog steeds groeiende sector en leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie
  • Seizoensgebonden werk en contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd
  • Meer dan 50% van werknemers in loondienst heeft mbo-niveau / L.L.O.
  • Een mbo of hbo opleiding levert werk en financieel perspectief op.
  • 47 % van de gediplomeerden van het mbo (baan van min. 12 uur) werkt een half jaar na diplomering in de sector.
  • Ziekteverzuim stijgt maar steekt gunstig af bij andere sectoren

Meer informatie over het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2020, vindt u hier