Archive | Scholing

Bedrijven in de bloembollengroothandel willen hun oudere werknemers zo lang mogelijk aan het werk houden. De ervaren krachten kunnen zo hun kennis overdragen aan de jongere generatie. Dit betekent werk aan de winkel op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Een koplopers pakte dit vier jaar geleden op met het project Kenniskracht. Komend jaar start een […]

Speciaal voor werknemers en werkgevers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt gaat deze winter de 3e editie van het Trainingsprogramma Talentoogst van start. In dit trainingsprogramma vind je een breed pakket cursussen waarmee jij je vakmanschap en ondernemerschap verder kunt ontwikkelen. Het aanbod is divers en afgestemd op de actualiteit. Of het nu gaat om smart […]

In opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur heeft onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers een sectoranalyse uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector bos en natuur. Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek: wat wordt al gedaan en welke initiatieven kunnen worden opgepakt om duurzame inzetbaarheid verder te vergroten? Lees hier […]

LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas presenteerden vrijdag 22 april 2022 de toolkit ‘Veilig spelen op de boerderij, doen we samen!’. Het materiaal is voor alle agrarische gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar gratis te downloaden en thuis te gebruiken. De boerderij en het erf zijn voor veel kinderen hun favoriete […]

Een cursus volgen als werknemer of eigenaar van een bloembollenbedrijf? Recent studiemateriaal aanschaffen over de teelt en broei van hyacinten? Inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de bollensector? In al die zaken speelt de Sectorcommissie Open Teelten en van Colland Arbeidsmarkt een essentiële rol. Goed dat deze collectiviteit er voor de werknemer en […]

Jules Sanders is Adviseur Ondernemerschap en Onderwijs LTO Noord. Voor het VanColland magazine (december editie 2021) vroegen wij hem naar het imago van de agrarische sector. Of mensen wel een goed beeld hebben van wat de sector allemaal te bieden heeft en hoe de instroom van jongeren kan worden bevorderd. Klik hier om het interview […]

De subsidieregeling cursussen in de sector hoveniers is vernieuwd zodat dit nog beter aansluit op de vraag vanuit de sector.  Zo is er gezorgd dat meer opleiders onder de subsidieregeling kunnen vallen. Van belang hierbij is, dat de opleider open inschrijving hanteert en geen ZZP’er is.  Uw aanvraag doet u uiterlijk 2 maanden na de […]

De ontwikkeling en instroom van studenten in de agrarische en groene sectoren is een belangrijk speerpunt voor werkgevers- en werknemersorganisaties van Colland Arbeidsmarkt. De BPV Tool is een instrument dat een kwaliteitsimpuls moet geven aan de beroepspraktijkvorming (BPV) van studenten. Beroepspraktijkvorming is een van de belangrijkste onderdelen van de opleiding. Daarin leert de student de […]

Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks onderzoek uit naar arbeidsmarktontwikkelingen in de bij Colland Arbeidsmarkt aangesloten sectoren op grond van de gegevens in de administratie. Daarmee zijn zogenaamde factsheets opgesteld, die overzicht geven van trends en ontwikkelingen in de Colland sectoren. Ze presenteren informatie over aantallen werknemers, werkgevers, lengte van dienstverbanden, arbeid naar regio en in- […]

Op maandag 9 november start de imagocampagne Groeien door Groen. Het doel van de campagne is om het imago van de hoveniers en de sector te verbeteren. En om de instroom vanuit het MBO en HBO te bevorderen. Door het stijgende aantal vacatures is het belangrijk om te voorzien in voldoende en goed opgeleide medewerkers. Zelfs […]