Archive | Algemeen

Duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector Hoveniers staat hoog op de agenda van sociale partners VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen. Om duurzame inzetbaarheid nog meer te bevorderen, wordt de seniorenregeling vernieuwd. Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de seniorenregeling in de sector Hoveniers verlengd van 5 naar 8 jaar. Dit […]

Vanaf 1 januari 2019 kunnen werknemers in de sector bloembollengroothandel gebruik maken van de seniorenregeling. Deelnemen aan de seniorenregeling kan vanaf het moment dat de werknemer nog maximaal vijf jaar verwijderd is van de ingangsdatum van zijn individuele AOW. Een werknemer die gebruik maakt van de regeling gaat 20% (een dag per week) minder werken […]

Colland Arbeidsmarkt vindt het belangrijk de aanvragen en behandeling van de subsidieafspraken te blijven optimaliseren om werkgevers en werknemers nog beter van dienst te zijn. Daarom ontvangt iedereen die het afgelopen jaar een subsidieaanvraag heeft ingediend een e-mail met daarin een klanttevredenheidsonderzoek. Op basis van de resultaten kunnen gewenste verbeteringen worden doorgevoerd in een vernieuwde […]

Ruim 100 werknemers en werkgevers waren op donderdag 8 november aanwezig om meer te horen over de seniorenregeling die geldt voor de glastuinbouw en de consequenties voor de pensioenopbouw. Colland, BPL en sociale partners Plantum, LTO Glaskracht, LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, zien het belang van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. […]

Uit het derde arbeidsmarktonderzoek dat in de eerste helft van 2018 is uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt blijkt dat het aantal werknemers in de agrarische en groene sectoren de afgelopen twee jaar is toegenomen. Ook voor de toekomst verwachten vrijwel alle sectoren een groei. Gezien over de sectoren als geheel hebben […]

Kasgroeit en het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw versterken elkaar in de sector op het gebied van werk, leren en ontwikkelen en zullen daarom verder gaan onder de naam Kasgroeit. Het nieuwe Kasgroeit adviseert over werken en leren in de glastuinbouw en is aanspreekpunt voor toekomstige & huidige werknemers en werkgevers die een gesprekspartner zoeken of tools en […]

Vanaf 1 juli 2018 kunnen werknemers in de sector dierhouderij van 62 jaar en ouder, gebruik maken van de seniorenregeling. Een werknemer die gebruik maakt van de regeling gaat 20% (een dag per week) minder werken en behoud van 90% van het bruto loon en 90% pensioenopbouw. De werkgever ontvangt als tegemoetkoming voor de kosten […]

Hoe je de ‘oudere garde’ en ‘fris bloed’ zo goed mogelijk combineert Een gemiddeld bedrijf in de bloembollengroothandel heeft zo’n 5 tot 25 vaste mensen in dienst. Daarvan is 60 procent ouder dan 40 jaar. Ongeveer dan de helft van deze groep 40-plussers is ouder dan 50. Wat gebeurt er als zij het bedrijf verlaten? […]

Geef uw input, doe mee met het arbeidsmarktonderzoek 2018 De juiste werknemers vinden en behouden dat is de kunst Hoe zorgt u er als ondernemer voor dat u de juiste mensen aantrekt? Is er voldoende aanbod van nieuw personeel? En hoe zorgt u dat vacatures worden ingevuld? De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector […]

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij hebben daarom onze systemen en processen beoordeeld. Waar nodig zijn deze aangepast aan deze nieuwe privacywet. Vanaf 25 mei gebruiken wij niet langer het Burgerservicenummer ter identificatie, maar het pensioennummer van uw werknemer. Wij gebruiken het pensioennummer om te beoordelen of er […]