Archive | Algemeen

Op 1 januari 2022 is de uitgebreide seniorenregeling in de sector Groen, Grond en Infrastructuur ingegaan. Medewerkers konden hier al gebruik van maken, maar het was tot nu toe technisch nog niet mogelijk om hiervan melding te doen in CAS. Sinds vrijdag 1 juli is het portaal aangepast en kun je als werkgever de deelnemende […]

Op dinsdag 7 juni 2022 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (FNV, CNV Vakmensen, LTO Nederland, COBK en POV) in de dierhouderij een webinar over de seniorenregeling. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed op de hoogte zijn van wat de regeling inhoudt […]

De oorlog in Oekraïne heeft enorme gevolgen voor het land en haar inwoners. Ook in andere landen voelen mensen en bedrijven de impact hiervan. Nederlandse boeren en tuinders kijken in eerste instantie met veel zorg naar de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Oekraïne en de impact ervan op het land. Tegelijkertijd denken […]

Leo van Beekum (bestuurder van FNV) en Alfons Zwetsloot (directeur Anthos) gaan in dit artikel in op het belang van duurzame inzetbaarheid, de voortgang van het project #kenniskracht en de resultaten tot nu toe Lees hier het hele artikel

De website kaswerk.nl is sinds deze maand live. De site geeft informatie over eerlijk, gezond en veilig werken in de Nederlandse glastuinbouw. De belangrijkste aandachtspunten rond onderwerpen zoals huisvesting, loon of ziekte worden er beschreven. Daarnaast biedt de website tips en koppelingen naar andere websites voor meer informatie. kaswerk.nl is een startpunt voor buitenlandse werknemers […]

Hoe blijven werknemers gezond en met plezier werken tot aan de AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt dat steeds lastiger. Sociale partners (CNV vakmensen, FNV Agrarisch Groen, LTO Nederland, POV en COBK) in de sector dierhouderij hebben hiervoor een seniorenregeling ingesteld. De regeling is bedoeld voor werknemers vanaf 62 jaar. Met deze […]

Gezond, productief en met plezier aan het werk zijn én blijven, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Daarom is er vanuit Colland Arbeidsmarkt vorig jaar gestart met een sectoranalyse naar de stand van zaken van duurzame inzetbaarheid bij bedrijven in verschillende agrarische en groene sectoren. Deze is inmiddels afgerond. De resultaten hebben geleid […]

De mate van inzetbaarheid en het verzuim geven in de glastuinbouw aanleiding om (extra) te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit blijkt uit een sectoranalyse. De meeste werknemers hebben vooral behoefte aan gunstige arbeidsvoorwaarden om flexibeler te kunnen werken. Werkgevers zijn bereid te investeren in met name scholing en personeelsbeleid als functioneringsgesprekken en coaching. […]

LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Stigas presenteerden vrijdag 22 april 2022 de toolkit ‘Veilig spelen op de boerderij, doen we samen!’. Het materiaal is voor alle agrarische gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar gratis te downloaden en thuis te gebruiken. De boerderij en het erf zijn voor veel kinderen hun favoriete […]

FNV Agrarisch Groen wil dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. In de groene sector is de kans op tekenbeten het grootst. Daarom heeft FNV Agrarisch Groen op 18 april de ‘Teek Care’ campagne gelanceerd. Hiermee besteden wij aandacht aan de teek en (de gevolgen van) tekenbeten. Met advies en preventieve informatie over teken en […]