De sectoren Hoveniers, Glastuinbouw, Bedrijfsverzorging, Groen Grond en Infrastructuur, Open Teelten, Dierhouderij en Bos en Natuur voeren elk een sectoranalyse uit naar duurzame inzetbaarheid in hun sector. Hoe staan we er op dit moment voor? Waar en hoe kunnen we verbeteren om bijvoorbeeld voortijdige uitval te voorkomen? De analyse wordt uitgevoerd in het kader van de MDIEU regeling.

MDIEU regeling
Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in werking getreden. Met MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. In totaal heeft het ministerie van SZW 964 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de komende vijf jaar. Binnen Colland heeft een aantal sectoren inmiddels subsidie voor een sectoranalyse aangevraagd en gekregen.

Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid
De sectoranalyse brengt in kaart welke mogelijke aanvullende activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen worden ontplooid. Dit bestaat uit twee fases. De eerste fase is een onderzoek op basis van een literatuuranalyse en verschillende rondetafelgesprekken. De sectoren Hoveniers, Glastuinbouw, Bedrijfsverzorging en GGI hebben deze fase van het onderzoek in juli afgerond. De sectoren Open Teelten, Dierhouderij en Bos en Natuur starten hiermee in september.
Fase twee is een enquĂȘte die wordt gehouden onder werknemers en werkgevers in het najaar van 2021. Werknemers worden online benaderd en werkgevers telefonisch.

Aanvraag activiteitenplan MDIEU
Het uitvoeren van de sectoranalyse is een voorwaarde voor sectoren om later een mogelijke aanvraag te doen voor een activiteitenplan MDIEU bij het ministerie van SZW. Het aanvragen van een activiteitenplan is overigens niet noodzakelijk. Onder leiding van Actor en in samenwerking met onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers wordt de sectoranalyse uitgevoerd.

Voor meer informatie over de sectoranalyses kunt u contact opnemen met Max de Kok (Beleidsmedewerker Actor, Bureau voor sectoradvies) via max.de.kok@actor.nl of 06-14993192.