Sociale partners in de sector Dierhouderij vinden het belangrijk dat werknemers zich constant ontwikkelen. Om deze reden stellen zij vanaf september 100 scholingsvouchers beschikbaar voor werknemers in deze sector. Daarnaast kunnen werkgevers en werknemers vanaf die datum ook subsidie ontvangen voor werknemers die deelnemen aan de zogeheten beroepsbegeleidende leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren. Er is subsidie voor maximaal 50 BBL plekken.

Scholingsvoucher
Met een scholingsvoucher ontvang je als werknemer een individueel budget van maximaal € 1.500,-. Dit budget is te besteden aan cursussen waarmee de groei en/of verdieping in de functie wordt gestimuleerd. Het gaat hier om het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of technieken, waardoor je in de toekomst ook geschikt bent voor andere werkzaamheden of een toekomstige functie. Op die manier blijf je in de toekomst breed inzetbaar.

BBL subsidie
BBL-opleidingen zijn bedoeld voor mensen die graag meteen aan de slag willen of al werkzaam zijn in de sector. De werknemer gaat meestal één of twee dagen in de week naar school voor de opleiding en werkt de overige dagen al in de sector. De subsidie is een maatregel om scholing en ontwikkeling te stimuleren. Uiteraard moet het krijgen van subsidie geen reden zijn om een opleiding te volgen. Maar subsidie helpt als de kosten een belemmering zijn om te investeren in ontwikkeling. De subsidie voor BBL opleidingen bedraagt € 2.000,- voor de werkgever en € 500,- voor de werknemer. Voor de werkgever is de subsidie een tegemoetkoming voor eventueel te betalen heffingen. Voor de werknemer is het een tegemoetkoming voor scholingskosten die worden gemaakt.

Meer informatie
De scholingsvouchers en BBL subsidie worden vergoed vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl/dierhouderij/. Heeft u vragen, dan kunt u de Colland Backoffice bellen op 0900 – 040 13 28 of mailen naar: info@colland-administratie.nl