Hoe staat uw sector er voor?

Nieuw: scholingsvouchers voor Open Teelten

Al
1102
cursusgroep declaraties in 2017
Op de hoogte blijven over de arbeidsmarkt?
Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief

Onwerkbaar weer

Weersomstandigheden zorgen er soms voor dat werkzaamheden niet door kunnen gaan. Ook al verbetert het weer, dan nog is de grond vaak lang slecht bewerkbaar. Het resultaat is dat er gebrek aan werk ontstaat. Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt u als werkgever in staat om deze periodes financieel op te vangen en uw werknemers in vaste dienst te houden. Doordat u uw werknemers in vaste dienst houdt, betaalt u de verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.

Voor wie?
Inhoud van de regeling
Declaratie
Declaratieperiode en premiebetaling
Reglement
Vragen

Voor wie?
naar boven

Het OBF geldt alleen voor bedrijven die het meest worden beïnvloed door onwerkbaar weer. Het OBF geldt om die reden alleen voor bedrijven in de sectoren Loonwerk en Open teelten. De specifieke ondernemingen waar het fonds verder van op toepassing is, zijn Gebr. Van Kessel en Hommel.

Inhoud van de regeling
naar boven

Om deel te kunnen nemen aan het OBF moet u met uw werknemer een arbeidsovereenkomst met overbrugging afsluiten. Een aanvulling op de bestaande overeenkomst kan ook. De nieuwe arbeidsovereenkomst (of aanvulling) meldt u op dezelfde manier als nieuwe werknemers. U dient de arbeidsovereenkomst aan te melden vóór de twintigste van de maand, waarin de arbeidsovereenkomst is gestart. U kunt een arbeidsovereenkomst met overbrugging downloaden via onderstaande link:

Nadat u de overeenkomst hebt ingevuld, kunt u deze opsturen naar:

Stichting Overbruggingsfonds
p/a TKP
Postbus 605
9700 AP Groningen

Na aanmelding van uw werknemers kunt u jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat uw werknemers bij u in dienst zijn. U bepaalt zelf wanneer zij een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt u hen 100% van het brutoloon door. Daarna kunt u bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag. De periode, waarin van deze regeling gebruik kan worden gemaakt, is afhankelijk van uw cao.

Declaratie
naar boven

Declareren kan via CAS. U kunt alleen hele dagen declareren. Dagen, waarop niet volledig is overbrugd, worden niet vergoed. U krijgt een subsidie voor het aantal dagen waarop uw werknemer daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de overbrugging, met een maximum van dertig dagen.

Aan het einde van de overbruggingsperiode krijgt u via CAS een e-mail dat u kunt declareren.

U vult het aantal overbruggingsdagen per werknemer in en na goedkeuring wordt de subsidie binnen 10 werkdagen op uw rekening gestort. U krijgt hierover een e-mail vanuit CAS. In uw administratie houdt u zelf de data van de overbruggingsdagen bij. Houdt u er rekening mee dat het fonds dit achteraf steekproefsgewijs kan controleren.

Er gelden voor de eerder genoemde cao’s vaste vergoedingsbedragen per dag. De OBF-vergoedingen periode 2014-2015, per overbruggingsdag, zijn als volgt:

  • Sector Loonwerk: € 49,01
  • Sector Open Teelten: € 47,65  
  • Gebr. Van Kessel:  € 49,01
  • Hommel: € 49,01

Declaratieperiode en premiebetaling
naar boven

De dagen dat uw werknemer niet heeft kunnen werken vanwege onwerkbaar weer kunt u digitaal declareren bij het OBF. Dit kan via het Colland Administratiesysteem (CAS). Er gelden verschillende declaratieperiodes voor de verschillende sectoren.

Voor de sector Loonwerk bestaan twee declaratiemomenten:

  1. Per 1 april (indienen declaratie tussen 1 april en 1 juni van het betreffende jaar);
  2. Per 15 november (indienen declaratie tussen 15 november en 15 december van het betreffende jaar; het gaat hierbij om niet eerder gedeclareerde winterdagen tot 1 april en maximaal 10 zomerdagen van 1 april tot 15 november).

Voor de sector Open Teelten bestaat één declaratiemoment:

  1. Per 1 april (indienen declaratie 1 april tot 1 juni van het betreffende jaar).

Voor het betalen van de premie levert u als werkgever de gegevens over loon- en dienstverband aan bij het OBF (via CAS). Het bestuur van het OBF stelt jaarlijks de hoogte van de premie vast. Voor 2016 hoeft geen premie te worden betaald.

Let op: Niet gedeclareerde dagen voor Loonwerk vervallen per 15 december van het betreffende jaar. Niet gedeclareerde dagen voor Open Teelten vervallen per 1 juni van het betreffende jaar.

Reglement
naar boven

Vragen
naar boven

Heeft u nog vragen over de regeling Loondoorbetaling bij onwerkbaar weer, dan kunt u de Colland Backoffice bellen op 0900 - 040 13 28 of mailen naar: info@colland-administratie.nl